Page 4 - CSAVE - Family Business Magazin
P. 4

BEVEZETŐ


                               Kedves Barátaim,


                               most nem csak a Családi Vállalkozások Orszá-
                               gos Egyesületének tagjaihoz szólók, hanem
                               az összes érdeklődő családi vállalkozóhoz, tá-
                               mogatóhoz.
                               A COVID19 vírus és a kényszerű bezártság,
                               a home office, a gazdasági problémák rávilá-
                               gítottak arra, hogy az egyesületi életünket nem
                               szabad csak a személyes kapcsolatokra, a havi
                               rendszeres klub életre koncentrálni. Már jóval
                               korábban megszületett a gondolat, hogy ne-
                               gyedévenként egy írott, hangos képes maga-
                               zinnal fordulunk tagjainkhoz, érdeklődőinkhez,
                               követőinkhez.


                               Az otthoni "kényszermunka" időszaka tudatosí-
                               totta bennünk, hogy az élet egyik irányban le-
                               lassult, a másik irányban viszont borzasztóan
                               felgyorsult.


                               Naponta újabb és újabb intézkedéseket kellett
                               tennünk a saját cégeink megmentése érdeké-
                               ben. Vártuk a Kormány rendelkezéseit arra vo-
                               natkozóan, hogy miképpen tudjuk a munkahe-
      Szerző:                     lyeinket megőrizni, munkatársainkat megtartani,
      dr. Rudas László elnök              túlélni a vírus okozta gazdasági válságot. Ezért
      Családi Vállalkozások Országos Egyesülete    úgy döntöttünk, hogy nem csak negyedéven-
                               ként kívánjuk megjelentetni a CSAVE Magazint,
                               amelynek első példányát rövidesen virtuálisan
                               a kezetekben tartjátok, hanem sűrűbben fogunk
                               jelentkezni. Negyedéves rendszeresség mellett,
                               az aktualitás jegyében, akár külön számokat is
                               ki fogunk adni.
                               Annak érdekében, hogy minél több helyre eljussa-
                               nak az információk, hogy miképpen, hogyan lehet
                               pályázati forrásokhoz jutni, munkahelymegtartó      4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9