Page 6 - CSAVE - Family Business Magazin
P. 6

MEGHÍVÓ

             A CSAVE KLUBBA                               Örömmel mutatjuk be Neked a Családi Vál-
                               lalkozások Országos Egyesületét és várunk
                               a mellékelt jelentkezési lappal tagjaink közé.


                               Addig is pár gondolat. Az Egyesület maga...
                               • ÉRDEKKÉPVISELET-et lát el gazdaságpo-
                                 litikai lobbi tevékenységével (a törvényal-
                                 kotókat támogatjuk, hogy normatív, csalá-
                                 di vállalkozásokat segítő szabályozásokat,
                                 törvényeket alkossanak)
                               • KÖZÖSSÉG - rendszerint minden hónap
                                 utolsó csütörtökén találkozunk KLUB ese-
                                 ményeinken. Néha ettől indokolt esetben
                                 eltérünk, vagy akár az online térbe költö-
                                 zünk, de a rendszeres találkozókról nem
                                 mondunk le.
                               • ÜZLET - egymás között a partnerek üzle-
                                 telnek, hiszen nálunk a döntéshozók maguk
                                 képviselik a cégeiket, így a KLUB-ban adott
                                 szó, kézfogás egyben biztosra vehető meg-
                                 állapodást is jelent. Ez a tagoknak új ügyfe-
                                 leket és árbevételt jelent.
                               • KEDVEZMÉNYEK - partnereink kedvezmé-
                                 nyeket biztosítanak egymásnak, így Nektek is
                                 lehetőségetek lesz kedvezményt, szolgáltatási
                                 előnyt felajánlani az Egyesület többi tagjának.
                               • NETWORKING - a KLUB alkalmas arra, hogy
                                 kapcsolatokat nyissunk nem csak egymás
                                 felé, de egymás kapcsolatrendszere felé is. Így
                                 ha valaki konkrétan egy bizonyos céghez keres
                                 kapcsolatot, 1-2 telefonhívás után a kapcsolat-
                                 rendszer segítségével megnyílik a kapu.
                               • TUDÁSTRANSZFER - azaz szakmai- és pi-
                                 aci ismeretek továbbadása. A KLUB esemé-
                                 nyeken olyan információ birtokába kerülünk,
                                 amelyek máshol nem megszerezhetőek. Pl.

      6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11