Page 10 - CSAVE - Family Business Magazin
P. 10

HOL TART A MAGYAR GAZDASÁG

             A DIGITALIZÁCIÓ ÚTJÁN                               Lakatosnné Lukács Zsuzsanna, a SEED Kis-
                               vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezető
                               igazgatója


                               „Hol tart a magyar gazdaság a digitalizáció út-
                               ján?” címmel tartott előadásában megállapítja,
                               hogy az EU 28 tagállama közül hazánk a 23. he-
                               lyet foglalja el. Ez az helyezés úgy jött ki, hogy
                               az EU meghatározott agy indexet a digitalizáció
                               mértékének mérésére a gazdaságban, amelynek
                               a következő összetevői vannak:


                               • Mekkora az ország internetes lefedettsége
                                 (beleértve a lakosságot és a vállalkozásokat
                                 egyaránt) ? Itt jól állunk, a 14. helyen, meg-
                                 előzve például a többi V4-es országot.
                               • A lakosság digitális készsége, mekkora tudás-
                                 szintet képvisel a lakosság (ideértve az infor-
                                 matikai tudást, netán végzettséget) – itt a 20.
                                 helyen vagyunk.
                               • Az Internet szolgáltatások színvonala, ál-
                                 talános színvonal, használat gyakorisága,
                                 skype elterjedtsége, internetes vásárlás és
                                 bankolás) – 18. hely.
                               • A közösségi csatornák népszerűsége
      Szerző:                       – 2. hely
      Lakatosné Lukács Zsuzsanna,           • Végül kizárólag a gazdaság szereplóire vonat-
      a SEED Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány     kozóan a gazdaság digitalizáltsága, integrált
      ügyvezető igazgatója                 volta, azaz a gazdaság szereplői milyen mér-
                                 tékben végzik a gazdasági tevékenységüket,
                                 üzletkötéseiket az Interneten – itt viszont
                                 csak a 25. helyen áll hazánk!

      10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15