Page 2 - MaSzeSz hírcsatorna 2023/1.
P. 2

LEGYEN ÖN IS TAGJA A SZÖVETSÉGNEK


      Szakmai érdekképviselet
      Szövetségünk kezdeményező és tevékeny módon képviseli a hazai vízügyi ágazatot. Valódi
      ÉRJE EL HIRDETÉSÉVEL
      szolgáltatást végző, független szakmai szervezetként, támogatást nyújtunk a települési víz-
      gazdálkodás területén dolgozó szakemberek munkájához (oktatás, tervezés, gyártás, építés,
      SZAKEMBEREK SZÁZAIT!
      szak-, területi-, önkormányzati igazgatás, szakképzés, üzemeltetés területén dolgozók).
      Stratégiai együttműködéseket alakítunk ki és működtetünk, hazai társszervezetekkel, szövetsé-
      gekkel, érintett kormányzati szervezetekkel, a tagszervezeteink közé tartozó önkormányzatok-
      kal és hatóságokkal, mellyel megteremtjük egy összehangolt ágazati érdekképviselet alapját.
      A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség a kor követelményeinek megfelelő,
      Felvállaljuk a települési vízgazdálkodás témakörébe tartozó aktuális szakmai kérdések tisztá-
      elektronikus formában megjelenő szakmai lapját, a Hírcsatornát
      zását, ajánlások megfogalmazását.
      AZ ÁGAZAT 1000 SZAKEMBERE KAPJA KÖZVETLENÜL KÉZHEZ kéthavonta.
      Tudásátadás programunkon keresztül megismertetjük a szakmát a legkorszerűbb és legha-
      tékonyabb megoldásokkal.
      Ennél talán még fontosabb, hogy – statisztikáink alapján – átlagosan mintegy
      Hírcsatorna magazinunk negyedévente bemutatja az ágazat legfontosabb történéseit, és
      750 ALKALOMMAL MEGTEKINTÉSRE IS KERÜL minden lapszám.
      a tudásátadás programmal összehangolt, igényes publicisztikákkal jelenik meg.
      Tudástárunk több száz szakmai prezentációt és szakanyagot tartalmaz.
       A Hírcsatorna széles körben történő terjesztésével, így a Hírcsatorna több száz,
      Szakmai együttműködő partner
      a TELEPÜLÉSI VÍZGAZDÁLKODÁS SZÉLESKÖRŰ SZAKEMBER CSOPORTJÁT érheti el
      hirdetésével hatékonyan!
      A MaSzeSz, mint széleskörű szakmai kapcsolatrendszerrel és tudással rendelkező független
      nonprofit szakmai szervezet kiváló együttműködő partner, konzorciumi tag, pályázatok és
      pilot projektek megvalósításában.
      • a víziközmű üzemeltetők
      Nemzetközi kapcsolatainkat tagjaink szakmai fejlődése, kapcsolati hálójának szélesítése és
      • tervezők, kivitelezők
      üzleti lehetőségeik bővítése érdekében kamatoztatjuk.
      • ipari vízfelhasználók
      Konferenciáink, jelenléti rendezvényeink, lehetőséget biztosítanak találkozásokra a szakmai
      • oktatási intézmények
      partnerekkel és potenciális üzletfelekkel.
      • minisztériumok és kormányzati szervek

      • önkormányzatok
      Vízérték képviselet– társadalmi kommunikáció
      Célunk, hogy a víz értékét, és az e mögött álló szakmai munka presztízsét társadalmi szin-
      Az elektronikus formának köszönhetően hirdetéseiben aktív tartalmak
      ten elfogadtassuk, és innovatív módon, szakmai alapossággal, következetesen képviseljük
      megjelentetésére is lehetőség van, így KÖZVETLEN LINKEK, VIDEÓK, ANIMÁCIÓK
      a fenntarthatóság szempontjait, és a körforgásos gazdaság megteremtésének fontosságát.
      tehetik még vonzóbbá és informatívabb hirdetését.

      Kedvezmények
      Kedvezményes árainkról az alábbi linken tájékozódhat!
      MaSzeSz tagként korlátlan hozzáférést szerez Tudástárunkhoz.
      Jelentős kedvezményeket nyújtunk a Hírcsatornában megjelenő hirdetésekhez, és a
      Reméljük, Ön is meglátja lehetőséget a Hírcsatornában!
      Tudásátadás Programban való megjelenésekhez.
      Jelenléti rendezvényeinket ugyancsak számottevő kedvezménnyel tudja látogatni.
      IMPRESSZUM
      IMPRESSZUM


      A Magyar Víz –és Szennyvíztechnikai Szövetség online folyóirata
      A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség kiadványa,
      1118.Budapest, Rétköz utca 5.
      1134 Budapest, Váci út 23-27 MSZ 608
      www.maszesz.hu
      Kiadó: MaSzeSz
      Megjelenik minden második hónapban
      Főtitkár: Rózsa Bálint
      A fordításokat Simonkay Piroska okl. mérnök készítette.
      Kiadásért felel: Rózsa Bálint
      Kiadó és terjesztő: MaSzeSz
      Főszerkesztő: dr. Papp Mária
      Főszerkesztő: Dulovics Dezsőné dr.
      Szerkesztő: Tompos Ágnes
      A főszerkesztő munkatársa: Madarász Emese, Jobbágy Andrea, Karches Tamás, Kárpáti Árpád,
      Szerkesztőbizottság tagjai: Csörnyei Géza, Géczi Ágnes
      Kiss Katalin, Licskó István, Laky Dóra, Makó Magdolna, Patziger Miklós, Vadkerti Edit, Varga Laura
      Tördelés: Két Zsiráf
      Megjelenik negyedévente
      Grafika és tördelés: Zsiráf Kreatív Ügynökség
      2 2
   1   2   3   4   5   6   7