Page 10 - MaSzeSz hírcsatorna 2023/1.
P. 10

Végezhetünk szubsztrátspektrum-vizsgála-     Leginkább a teszt 5 napos változata terjedt el,
      tokat is. Ennél a módszernél egy adott eleve- amelyet BOI -ként (mg/L) jelölünk. Ez a szab-
                                      5
      niszap esetében mérjük fel a potenciális külső ványos változat is (MSZ EN 1899-1:2000, MSZ
      szénforrások körét, illetve folyékony hulladé- EN 1899-2:2000). Valójában a napok számát
      kanyagokat (metanol, etanol, ecetsav, han- szabadon változtathatjuk (BOI ), ha a kísérleti
                                               x
      gyasav stb.) tesztelhetünk – mint szénforrást körülmények úgy kívánják. A szabványos teszt
      – az elő- és utódenitrifikációhoz. A 4. ábran egy liter minta öt nap során felhasznált bioló-
      különböző szennyvíztisztító telepek (SZVTT) giai oxigénigényét adja meg, mg O -ben kife-
                                                 2
      eleveniszapjának és egy biofilmes rendszer- jezve, 20°C-on. A teljes biológiai lebontáshoz
      nek a szubsztrátspektruma látható.        elméletileg végtelen időtartam szükséges,


      4. ábra Négy különböző SZVTT eleveniszapjának szubsztrátspektruma. Az egyik telep (SZVTT 1) rendelkezik
      egy metanollal táplált bioszűrőrendszerrel is.


      BIOKÉMIAI OXIGÉNIGÉNY (BOI )           azonban a lebontás 20 nap után befejezett-
                        5
      VIZSGÁLATOK                    nek tekinthető. A BOI érték nagyjából a BOI
                                          5           20
                               érték 70-80%-a.
      A BOI vizsgálat során a heterotróf szerve- A vizsgálathoz standard, barna üvegedénye-
          5
      zetek az rbKOI mellett az sbKOI frakciót is ket (V = 0,5 L) használunk (1. ábra, jobb kép).
      hasznosítani tudják, hiszen 5 nap áll a ren- A beletöltött mintát állandó keverés mellett 5
      delkezésükre. Így a BOI tesztek a biológiai- napig termoszáljuk (20°C). Az OxiTop teszt-
                                                   ®
                   5
      lag bontható szervesanyagok hosszabb távú rendszerrel (6. ábra és 7. ábra) végzett mano-
      biodegradációját jellemzik.            metrikus mérési elv lényege, hogy az aerob      10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15